DEWAN DAN BILIK KULIAH @MASJID SULTAN ISMAIL, UTM

Untuk tempahan & sewaan,

Masa/jam

Kadar sewa (RM)

Jabatan UTM

Orang luar

8.00 am – 1.00 pm

500.00

2.00 pm – 6.00 pm

500.00

8.00 pm – 12.00 am

500.00

8.00 am – 6.00 pm

1,000.00

8.00 am – 12.00 am

1,500.00

Dewan al-Ghazali

Dewan ini terletak di aras bawah Masjid Sultan Ismail UTM yang memuatkan 150 orang peserta dalam satu satu masa. Kemudahan yang disediakan termasuk komputer, LCD, layar, PA sistem dan pembesar suara, papan putih dan berhawa dingin. Dewan ini merupakan dewan utama untuk melaksanakan program-program ilmiah seperti Seminar Kebangsaan Pendakwah Muda, Kursus Induksi Rakan Pusat Islam, Bengkel Pengurusan Jenazah, Ceramah Gerhana, Kem Explorasi Anak Soleh dan sebagainya.

Dewan al-Khawarizmi

Dewan ini terletak di aras tiga Masjid Sultan Ismail yang memuatkan 100 – 150  orang peserta dalam satu satu masa. Kemudahan yang disediakan termasuk komputer, LCD, layar, PA sistem dan pembesar suara, white board dan berhawa dingin. Dewan ini merupakan dewan utama untuk melaksanakan kelas-kelas ilmiah

Masa/jam Kadar sewa (RM)
Jabatan UTM Orang luar
8.00 am – 1.00 pm 100.00
2.00 pm – 6.00 pm 100.00
8.00 pm – 12.00 am 100.00
8.00 am – 6.00 pm 200.00
8.00 am – 12.00 am 300.00
Masa/jam Kadar sewa (RM)
Jabatan UTM Orang luar
8.00 am – 1.00 pm
2.00 pm – 6.00 pm
8.00 pm – 12.00 am
8.00 am – 6.00 pm
8.00 am – 12.00 am

Bilik kuliah al-Biruni

Bilik ini terletak di aras bawah Masjid Sultan Ismail berdekatan dengan MSI Mart yang memuatkan 20 – 25  orang peserta dalam satu satu masa. Kemudahan yang disediakan termasuk komputer, LCD, layar, PA sistem dan pembesar suara, white board dan hawa dingin. Dewan ini merupakan dewan utama untuk melaksanakan kelas-kelas ilmiah.

Dewan serbaguna

Dewan ini terletak di aras bawah Masjid Sultan Ismail berdekatan dengan MSI Mart yang memuatkan 1,500 orang dalam satu satu masa. Dewan ini sering digunakan bagi tujuan iftar Ramadan.