Pengurusan Jenazah

Pusat Islam UTM menyediakan perkhidmatan Pengurusan Jenazah untuk staf UTM, mahasiswa dan masyarakat luar. Perkhidmatan Pengurusan Jenazah untuk warga kampus dan ahli warisnya diberikan secara percuma.

Sekiranya anda berminat untuk melaksanakan Kursus Pengurusan Jenazah, boleh menghubungi Pusat Islam UTM