Unit & Staf Pusat Islam UTM

Portfolio: Merancang hala tuju dan mengorganisasi Pusat Islam UTM. 

                                                                               PROF. MADYA DR. AHMAD BIN CHE YAACOB

   PENGARAH, PUSAT ISLAM UTM

        EMEL: ahmadcy@utm.my

                TEL: 07-5537500

                                                                       

    DR. MOHD NASIR BIN MASROOM                        DR. NAEMAH BINTI HAMZAH                               MAHYUDDIN BIN MD SARIP                  

              TIMBALAN PENGARAH                                                             TIMBALAN PENGARAH                                                             TIMBALAN PENGARAH

                     TEL: 07-5537504                                                                          TEL: 07-5537520                                                                             TEL: 07-5537507

                EMEL: m.nasir@utm.my                                                            EMEL: naemah@utm.my                                                        EMEL: mahyuddin@utm.my

NOR AZLINDA BINTI JASRUNI

         SETIAUSAHA PEJABAT

             TEL: 07-5537502

        EMEL: nazlinda@utm.my  

Portfolio: Merancang, melaksana dan memantau urusan pentadbiran pejabat, sumber manusia, pengurusan kewangan serta memastikan infra prasarana bangunan Masjid Sultan Ismail MSI UTM sentiasa berada dalam keadaan selamat dan diselenggara mengikut tempoh yang ditetapkan.

                                                                                                                                   

                                                                         EN. NOR HALIM BIN HJ. MOHD JAMAL @ KAMAR                                   

                                                                                       PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)                                                                                 

                                                                                                                     TEL: 07-5537510                                                                                                                            

                                                                                                              EMEL: nhalim@utm.my                                                                                                                   

                                                                  

                NURFAZLINA BINTI ISHAK                    ZULHAFIDZ ZARIQ BIN ZULKIFLI                     FAUZIAHWATI BINTI OTHMAN

                   PENOLONG AKAUNTAN (W29)                               PENOLONG JURUTERA (N29)                                     PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (N22)

                             TEL: 07-5537522                                                          TEL: 07-5537508                                                                       TEL: 07-5537508

                     EMEL: nurfazlina@utm.my                                          EMEL: zariq@utm.my                                                               EMEL: gee@utm.my

                                                                                                         

                                       SAM BIN AHMAD                                                                                    MOHD. FADZIL BIN ABU BAKAR

                                      PEMBANTU OPERASI (N11)                                                                                                     PEMBANTU AWAM GRED (H11)

                                                TEL: 07-5337508                                                                                                                               TEL: 07-5337508

                                     EMEL: sam_ahmad@utm.my                                                                                                             EMEL: abfadzil@utm.my

                                                                                                      

                                                                                      

                                                                                   

 

                                 

Portfolio: Menguruskan Hal Ehwal pentadbiran Tadika & Taska Ihsan, Sekolah Agama UTM, merancang pelaksanaan program & aktiviti hal ehwal wanita (HELWA) & pengurusan ICT Pusat Islam UTM seperti laman web dan yang berkaitan.

                                                                                                       

              RAHMAWATULHUSNA BINTI SOKHIPUL HADI                                                                NORLITA BINTI PAIMAN

                      PEGAWAI TADBIR (HAL EHWAL ISLAM N44)                                                                                               PEMBANTU TADBIR (N19)

                                              TEL: 07-5537529                                                                                                                                   TEL: 07-5337501

                                     EMEL: rahmawatul@utm.my                                                                                                               EMEL: norlita@utm.my

Portfolio:Menguruskan hal ehwal kutipan & agihan zakat, pengurusan laporan kewangan zakat, program pembangunan asnaf dan menguruskan aktiviti berkaitan kebajikan staf & mahasiswa.

                                                                                             

                      AMIR IRSYAD BIN SAIM                                                                                                   NURHIDAYAH BINTI ARDANI

                      PEGAWAI TADBIR (N41)                                                                                                  PEMBANTU TADBIR (N19)

                      TEL: 07-5537510                                                                                                                 TEL: 07-5537508

                      EMEL: amir.irsyad@utm.my                                                                                            EMEL: nurhidayaha@utm.my

Portfolio: Menguruskan dan mengadakan program-program pembangunan staf dan mahasiswa, sambutan hari kebesaran Islam, aktiviti dakwah dan saudara kita, penerbitan Pusat Islam UTM.

                                                                                               

                     MOHAMAD FIRDAUS BIN PAZIM@FADZIM                                                              NURUL HAJAR BINTI JAMALUDDIN

                     PEGAWAI TADBIR (HAL EHWAL ISLAM N44)                                                          PEMBANTU TADBIR (N19)

                     TEL: 07-5537514                                                                                                                 TEL: 07-5537512

                     EMEL: mfirdaus@utm.my                                                                                                EMEL: nurulhajar@utm.m

Portfolio: Menguruskan hal ehwal pengurusan masjid, pengurusan jenazah & program-program pengimarahan masjid.

                                                                                                      

                     MAHYUDDIN BIN MD SARIP                                                                                              MOHD YUSOFF BIN MOHD RAWI

                    PEGAWAI TADBIR (HAL EHWAL ISLAM N48)                                                            PEMBANTU TADBIR (N22)

                     TEL: 07-5537507                                                                                                                   TEL: 07-5537522

                     EMEL: mahyuddin@utm.my                                                                                             EMEL: mohdyusoff@utm.my

                                                                                                     

                     HAIZAL IQBAL BIN MOHD KAMAL                                                                               ABDUL RAZAK BIN SULAIMAN

                     PEMBANTU TADBIR (N19)                                                                                               PEMBANTU TADBIR (N19)

                     TEL: 07-5537508                                                                                                                  TEL: 07-5537508

                     EMEL: haizal.iqbal@utm.my                                                                                            EMEL: abdulrazak@utm.my

                                                                                                      

                      IBRAHIM KHALIL BIN ABDULLAH                                                                              AMROHAZALI BIN OMAR@ATAN

                      PEMBANTU TADBIR (N19)                                                                                             PEMBANTU TADBIR (N19)

                      TEL: 07-5537522                                                                                                                TEL:07-5537508

                      EMEL: ibrahimkhalil@utm.my                                                                                      EMEL: amrohazali@utm.my

Portfolio: Pengurusan aktiviti kerohanian mahasiswa, penyelaras kelab dan persatuan Islam & memantau surau-surau kolej kediaman.

                                                                                          

                      PANJI ALAM BIN MAZHISHAM                                                                                    MOHD YUSOFF BIN MOHD RAWI

                      PEGAWAI TADBIR (N41)                                                                                                 PEMBANTU TADBIR (N22)

                      TEL: 07- 5537521                                                                                                              TEL: 07-5537522

                      EMEL: panjialam@utm.my                                                                                             EMEL: mohdyusoff@utm.my

NORZULIA BINTI HANAPIAH

PEMBANTU TADBIR (P/O) KUP (N22)

TEL: 07-5537521

EMEL: norzulia@utm.my

Portfolio: Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan, program khidmat masyarakat dan jaringan kerjasama dengan pihak luar bagi meningkatkan kolaborasi industri.

                                                                                                                                                                               

                       DR NAEMAH BINTI HAMZAH                                                                                         NORZULIA BINTI HANAPIAH

                       PENOLONG PENGARAH                                                                                                  PEMBANTU TADBIR (P/O) KUP (N22)

                       TEL: 07-5537520                                                                                                                 TEL: 07-5537521

                       EMEL: naemah@utm.my                                                                                                  EMEL: norzulia@utm.my

Accordion Content